Skráning safnkosts

Allir munir sem Byggðasafni Árnesinga eru gefnir eru skráðir eins nákvæmlega og unnt er. Skráning er mjög mikilvægur hluti af starfi safnsins. Vönduð skráning er ein mikilvægasta undirstaðan í öllu safnastarfi og er eins mikilvæg og söfnun, forvarsla og miðlun.

Skráð er eftir skýrt afmörkuðum stöðlum.  Fram eiga að koma ýmis skráningaratriði og upplýsingar eins og komudagur, aldur, efni, stærð, gefandi, notandi, lýsing og ferill auk margs annars sem máli skiptir. Örugg skráning  tryggir varðveislu upplýsinga um gripina og opnar aðgengi að þeim til síðari tíma. Ef gripir hefðu ekki sögu eða fortíð væri gildi þeirra lítið sem ekkert.

Skráningarkerfi eru mismunandi. Um 1992 hóf Byggðasafn Árnesinga að skrá muni í forritið File Maker Pro og var skráð í grunn eftir handskrifuðum aðfangabókum. Sú skráning var einungis aðgengileg starfsmönnum safnsins. Í dag skráir Byggðasafn Árnesinga í gagnagrunninn Sarp, eins og flestöll minjasöfn landsins.

Tekið er á móti nýjum aðföngum eftir samþykktri söfnunarstefnu safnsins og í takt við stofnskrá safnsins. Sú vinnuregla gildir að við móttöku eru öll aðföng handskráð í sérstaka aðfangabók í safninu og á grunni þeirra upplýsinga síðar skráð í rafræna gagnagrunninn Sarp. Með tilkomu Sarps hefur mikil reynsla og samræming unnist og er stefnt að allt efni Sarps verði aðgengilegt á netinu og hjá helstu leitarvélum.

Opnað hefur inn á ytri gátt Sarps. Þar getur að líta safnmuni og ljósmyndir Byggðasafns Árnesinga og Sjóminjasafnsins á Eyrarbakka. Sjá nánar á heimasíðu Sarps:  www.sarpur.is