Vefir

Eigandi safnsins er Héraðsnefnd Árnesinga www.heradsnefndarnesinga.is sem er byggðasamlag átta sveitarfélaga í Árnesþingi, sem eru:

Sveitarfélagið Árborg www.arborg.is

Hveragerðisbær www.hveragerdi.is

Sveitarfélagið Ölfus www.olfus.is

Grímsnes og Grafningshreppur www.gogg.is

Bláskógabyggð www.blaskogabyggd.is

Hrunamannahreppur www.fludir.is

Skeiða- og Gnúpverjahreppur www.skeidgnup.is

Flóahreppur www.floahreppur.is

 

Þjóðminjasafn Íslands er höfuðsafn þjóðminjavörslunar

Safnaráð www.safnarad.is er stjórnsýslustofnun sem sér um að úthluta ríkisstyrkjum til safna og hefur eftirlit með með starfsemi þeirra.

www.thjodminjasafn.is

 

Samstarf er einnig við Minjastofnun Íslands www.minjastofnun.is

Góður bakhjarl starfseminnar er Menningarráð Suðurlands www.sunnanmenning.is

Samtök safna á Suðurlandi standa að Safnahelgi á Suðurlandi.

 

Aðrir athyglisverðir vefir:

www.sunnlenska.is

www.dfs.is

www.eyrarbakki.is

http://www.muurkrant.nl/monopoly/